THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Address: Đ. N2 - LakeView III - Khu đô thị Thủ Thiêm - Thành phố Thủ Đức

( Địa chỉ cũ: Đ. N2 - P. Bình An - Quận 2 - Tp. Hồ Chí Minh )

 

Phone: 0941.75.2468